Romerike Ultraløperklubb - Norges første løperklubb for ultraløpere
 
 
Hvorfor 50 miles?
 
Å tilbakelegge 100 miles i terrenget ble etablert som konkurranse i California i 1955. Strekningen fra Squaw Valley over Sierra Nevada til Auburn skulle tilbakelegges på hesteryggen på kortest mulige tid (Tavis Cup). Ved konkurransen i 1974 forsto av deltagerne, Gordon Ainsleigh, at hans hest ikke kunne stille til start p.g.a. en skade. Han besluttet derfor for å gjennomføre strekningen til fots. Til sine konkurrenters store overraskelse fullførte han på under 24 timer, og fikk derfor samme utmerkelse som sine ridende konkurrenter: En beltespenne i sølv. En ny type løp var født!
 
I tillegg til de tradisjonelle vei-løpene som Comrades og London-Brighton, vokste det gradvis fram en bølge med terrengløp over 100 miles. Etter en forsiktig start øke antall løp etter hvert. I 1998 ble det gjennomført 25 løp, og i 2008 er det planlagt 44 løp i USA. Også i Europa er det en håndfull løp over 100 miles, blant annet Gax 100 og TEC100 i Sverige.
 
Parallelt med 100 miles-løpene har det vokst fram et tilbud til de som vil prøve seg på halve distansen. Tilfeldigvis viser det seg at Kristins Runde er svært nær 50 miles*, og siden dette er en terrengdistanse med tradisjoner, markedsføres løpet også under denne betegnelsen. Vi har også fulgt opp tradisjonen med beltespenne til de som fullfører kraftprøven innenfor angitt maksimaltid.
 
 
*1 miles = 1.609 meter / 50 Miles = 80.467 meter
Webside drives av  Vistaprint