Romerike Ultraløperklubb - Norges første løperklubb for ultraløpere

Løypa i Kristins Runde

Utgangspunktet for Kristins Runde har vært at løypa skal gå over alle de fem 700-meterstoppene i Nordmarka utenfor Oslo. Start og mål skal være på samme sted, og løypa skal måle minst 50 miles  (80,467 km). Fra opprinnelsen i 1999 til og med første konkurranseåret i 2008 var start og mål ved Svartbekken. Deretter ble det litt prøving og feiling med to andre startsteder før man i 2011 landet på Tverrsjøstallen. Løypa er den samme med ca 1.900 høydemeter og en blanding av grusveier og terreng.
 
Deltagrne får med både kart og punkt-til-punkt løypebeskivelse.
I terrenget følger løypa blåmerkede stier, men det er i tillegg ca 300 gule løypemerker langs stier og veier.
 
Løypekart 2011-2012:
SØR (3 mb)
NORD (3mb)
Hvis du vil printe kartene må du først lagre dem på egen PC. Dersom du prøver å printe direkte får du bare et utdrag av kartet. Alle deltagerne får eget oppdatert kart løpsdagen.
 
 
 
 
Oversiktskart:
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Høydeprofil:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Webside drives av  Vistaprint